NYE SYNSREGLER
Pr. 1. juli 2012 har Trafikstyrelsen indført nye regler for vurdering af fejl på forruder ved syn. Forruden inddeles i tre felter, hvor der angives en maksimal størrelse for stenslag og revner i forbindelse med godkendelse ved syn.

Reglerne skal sikre ensartethed i bedømmelsen af forruder ved syn og det bliver lettere for ejeren/brugeren af køretøjet at vurdere, om køretøjets forrude opfylder kravene inden syn.

Krav til forruden
Forruden i et motordrevet køretøj skal være således udført, at genstande, der ses gennem ruden, ikke fremtræder forvrængede eller utydelige.

Inddeling af forruden
Det omfattede område i forruden er inddelt i tre områder (A, B og C) og er begrænset til kun at omfatte arealer indenfor det originale viskerfelt.

• Område A, (fjernsigtsfeltet), defineret som et 300 x 300 mm felt på forruden, symmetrisk omkring rattet med centrum placeret i A-punktet.

• Område B, defineret som et bånd på tværs af forruden med samme højde som område A og på begge sider af område A, dog afgrænset af bilens lodrette midte.

• Område C, defineret som et bånd på tværs af forruden med samme højde som område A og i fortsættelse af det B område, som bilens lodrette midte plan afgrænser

image003

Årsager til, at forrude ikke kan godkendes ved syn
Hvis skader på forruden er større end beskrevet nedenfor, kan forruden ikke godkendes.

• Område A : Stenslag eller revner, der ikke kan omsluttes af en cirkel med diameter på 3 mm. Flere mindre skader, ridser eller mattering (ved “sandblæsning”), der bevirker, at genstande, der ses gennem ruden, fremtræder forvrængede eller utydelige.

• Område B : Stenslag eller revner, der ikke kan omsluttes af en cirkel med diameter på henholdsvis 10 mm og 50 mm.

• Område C : Stenslag eller revner, der ikke kan omsluttes af en cirkel med diameter på henholdsvis 30 mm og 150 mm.

Læs hele vejledningen fra Trafikstyrelsen – KLIK HER!